Grupa wsparcia – co to jest i jak działa?

Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia to forma pomocy psychologicznej. Zakłada regularne spotkania grupy ludzi w stałym miejscu i czasie, może być też prowadzona w przestrzeni wirtualnej. Zazwyczaj skupia się wokół określonego problemu lub kilku powiązanych problemów. Jej celem jest wzajemna pomoc i wsparcie w przezwyciężaniu trudności oraz rozwiązywaniu ich.

Grupa wsparcia może być otwarta, co oznacza, że na każdym etapie mogą dołączać nowi członkowie lub zamknięta, kiedy jej skład jest stały od początku do zakończenia funkcjonowania. Spotkania grupy mogą być ograniczone w czasie – z góry określa się ich ilość lub grupa może mieć charakter ciągły, co oznacza, że nie zakłada się konkretnej daty zakończenia.

Grupa wsparcia zorganizowana i prowadzona jest przez specjalistów, najczęściej psychologów lub psychoterapeutówi, może być również prowadzona przez osoby z trudnością, której dotyczy np. uzależnieniem, wtedy jest grupą samopomocową. Osoby prowadzące na początku określają cele oraz sposób organizacji  grupy informując o tym uczestników w czasie rekrutacji. Przed pierwszym spotkaniem grupowym czasami organizowane są konsultacje indywidualne, których celem jest określenie, czy jest to forma wsparcia najbardziej pomocna w radzeniu sobie z problemem, z którym zgłasza się osoba oraz czy oczekiwania uczestnika względem grupy są możliwe do zrealizowania.

Jak pomaga grupa wsparcia?

Uczestnictwo w grupie wsparcia to przede wszystkim doświadczenie budowania wspólnoty oraz bycia w relacji z innymi osobami, która opiera się na wzajemnym szacunku, nieocenianiu i wsparciu. To możliwość otwartego rozmawiania o swoich emocjach, problemach, przeżyciach i otrzymania wsparcia emocjonalnego od osób znajdujących się w podobnej sytuacji oraz od terapeutów. Pozwala to na większe zrozumienie samego siebie, przyjrzenie się sobie i swoim problemom z innej perspektywy, odzyskanie kontroli nad życiem.

Udział w grupie to również doświadczenie bycia pomocnym i udzielania wsparcia innym osobom. Zakłada empatyczną komunikację i wzajemne zrozumienie. W procesie budowania więzi z pozostałymi uczestnikami można poczuć, troskę, bezpieczeństwo i siłę do poradzenia sobie z problemami oraz odzyskać nadzieję. Dla wielu osób uczestnictwo w grupie wsparcia to ważny krok w kierunku rozwoju i wyjścia z trudnej sytuacji.

One thought on “Grupa wsparcia – co to jest i jak działa?

Comments are closed.