Grupa wsparcia – co to jest i jak działa?

Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia to forma pomocy psychologicznej. Zakłada regularne spotkania grupy ludzi w stałym miejscu i czasie, może być też prowadzona w przestrzeni wirtualnej. Zazwyczaj skupia się wokół określonego problemu lub kilku powiązanych problemów. Jej celem jest wzajemna pomoc i wsparcie w przezwyciężaniu trudności oraz rozwiązywaniu ich.

Grupa wsparcia może być otwarta, co oznacza, że na każdym etapie mogą dołączać nowi członkowie lub zamknięta, kiedy jej skład jest stały od początku do zakończenia funkcjonowania. Spotkania grupy mogą być ograniczone w czasie – z góry określa się ich ilość lub grupa może mieć charakter ciągły, co oznacza, że nie zakłada się konkretnej daty zakończenia.

Grupa wsparcia zorganizowana i prowadzona jest przez specjalistów, najczęściej psychologów lub psychoterapeutówi, może być również prowadzona przez osoby z trudnością, której dotyczy np. uzależnieniem, wtedy jest grupą samopomocową. Osoby prowadzące na początku określają cele oraz sposób organizacji  grupy informując o tym uczestników w czasie rekrutacji. Przed pierwszym spotkaniem grupowym czasami organizowane są konsultacje indywidualne, których celem jest określenie, czy jest to forma wsparcia najbardziej pomocna w radzeniu sobie z problemem, z którym zgłasza się osoba oraz czy oczekiwania uczestnika względem grupy są możliwe do zrealizowania.

Jak pomaga grupa wsparcia?

Uczestnictwo w grupie wsparcia to przede wszystkim doświadczenie budowania wspólnoty oraz bycia w relacji z innymi osobami, która opiera się na wzajemnym szacunku, nieocenianiu i wsparciu. To możliwość otwartego rozmawiania o swoich emocjach, problemach, przeżyciach i otrzymania wsparcia emocjonalnego od osób znajdujących się w podobnej sytuacji oraz od terapeutów. Pozwala to na większe zrozumienie samego siebie, przyjrzenie się sobie i swoim problemom z innej perspektywy, odzyskanie kontroli nad życiem.

Udział w grupie to również doświadczenie bycia pomocnym i udzielania wsparcia innym osobom. Zakłada empatyczną komunikację i wzajemne zrozumienie. W procesie budowania więzi z pozostałymi uczestnikami można poczuć, troskę, bezpieczeństwo i siłę do poradzenia sobie z problemami oraz odzyskać nadzieję. Dla wielu osób uczestnictwo w grupie wsparcia to ważny krok w kierunku rozwoju i wyjścia z trudnej sytuacji.

Zasady terapii Gestalt

Spójrzcie na listę zaleceń, które sprzyjają osiąganiu zdrowia, stworzoną przez Claudio Naranjo. Na tych zasadach opierają się działania podejmowane w terapii Gestalt.
1. Żyj w „teraz”.
2. Żyj w „tu”, w aktualnej sytuacji.
3. Akceptuj siebie takim, jaki jesteś.
4. Zobacz swoje środowisko takim, jakie ono jest. Z takim środowiskiem jakie jest, a nie z takim, jakie chciałbyś, by było, nawiązuj kontakt.
5. Bądź uczciwy wobec samego siebie.
6. Wyrażaj siebie, mówiąc, co chcesz, co myślisz, co czujesz. Nie manipuluj sobą i innymi poprzez racjonalizacje, oczekiwania, osądy i zniekształcenia.
7. Doświadczaj w pełni całej gamy emocji, tak przyjemnych, jak i niemiłych.
8. Nie akceptuj żadnych zewnętrznych żądań, które są sprzeczne z Twoją wiedzą o sobie samym.
9. Bądź gotów eksperymentować, by napotkać nowe sytuacje.
10. Bądź otwarty na zmianę i rozwój.

Najtrudniejszy pierwszy krok

Mamy w sobie ograniczoną ilość energii życiowej. Takiej, którą wykorzystujemy do pracy, dajemy innym budując z nimi relacje, wkładamy w emocje. Co jakiś czas trzeba zrobić przegląd. Czy w naszym otoczeniu jest coś, co zabiera nam jej za dużo? Nudna praca? Toksyczna, narzekająca przyjaciółka? Niesatysfakcjonujący związek? Nad swoim szczęściem czasami trzeba popracować. Wszystko jest stanem przejściowym i to my wybieramy, z której strony oglądamy pewne sprawy. Chodzi o to, żeby zamieniać „muszę” na „chcę”. Brać odpowiedzialność za swoje decyzje. Być świadomym, że nie można mieć wszystkiego. Zbierać do koszyka rzeczy, widząc także ich złe strony. Taka postawa jest trudna. Nie można wtedy zwalać winy na innych, na los, na przeszłość, na życie. To jest proces, który trwa. Jednak kiedy zdecydujesz się na porządki i zrobisz mały, pierwszy krok nad każdym kolejnym będziesz zastanawiał się już krócej. Czasami trzeba się cofnąć, przypomnieć inną perspektywę, jednak rzeka już nie jest ta sama, a ty jesteś w ruchu – procesie zmian.

Odwaga

Co zrobić, żeby odnaleźć w sobie drzemiącą siłę, moc i energię do zmiany życia? Patrząc na naszą codzienność, zawsze znajdą się sprawy, z których do końca nie jesteśmy zadowoleni. Może mamy nudną pracę, nie do końca satysfakcjonujący związek, problemy z nawiązaniem relacji z innymi, niewielu przyjaciół, brak nam pasji. Głowa to studnia pomysłów. Przynosi nam wiele świeżych myśli, które mogą dać inspirację. Za niektórymi z nich podążamy starając się rozwinąć je, czasem poddajemy się po napotkaniu pierwszych trudności, część pomysłów nigdy nie próbujemy realizować. Nasz umysł lubi wygodę. Znane schematy działania, powtarzalne reakcje, wtedy jest bezpiecznie, spokojnie. Każda zmiana wiąże się ze zburzeniem tego co jest dotychczas. Żeby zbudować coś nowego, trzeba zrobić na to miejsce i nawet jeśli jest to dla nas dobre i przyjemne, to mało kto z nas lubi ten chaos i brud związany z przemeblowaniem lub remontem… Wiecie o czym mówię? Kiedy pakujesz i wyrzucasz starze rzeczy, doczyszczasz ściany po tapecie i stoisz do nocy na drabinie, to jest to wszystkie nieprzyjemne, nawet jeśli pomyślisz, że dzięki temu, za jakiś czas zrelaksujesz się w pięknej przestrzeni. Ze zmianami jest tak samo, każda z nich wymaga wysiłku i odwagi. Dlatego często nie podejmujemy takiego ryzyka. Koszt bywa za duży.